Колледж төлқұжаты:

«Тараз инновациялық көпсалалы колледжі» мекемесі Құрылтайшылар Кеңесі шешімімен (№1 хаттама, 27 – сәуір 2017 жыл) аралымды басқару құқығы негізінде құрылып, меншік субьектісі ретінде Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігіне 2017 жылы тіркеліп, өз жұмысын бастады. Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігінің 19.07.2017 жылы №KZ0LAA00009763 сериялы мемелекеттік лицензиясы берілді.

Мақсатымыз:

«Ұлттық және жалпыадамзаттық құндылықтар негізінде тұлғаны қалыптастыруға, дамытуға және кәсіби қалыптасуына бағытталған сапалы білім алу үшін қажетті жағдайлар жасау, практика ғылымының жетістіктері;

«Студенттермен кәсіптік бғдар жұмысын қамтамасыз ету»

«Теориялық оқыту, өдірісте оқыту және еңбек нарығының қажеттіліктері варасындағы өзара байланысты қамтамасыз ететін, әрқайсысына білімге негізделген қоғамда өзінің жеке әлеуметтін барынша пайдалануға көмектесетін оқыту жүйесін дамыту;

«Кәсіптік білім берудің қоғам мен еңбек нарығының өзгеріп отыратын  қажеттіліктеріне уақтылы бейімделуіне ықпал ететін оқытудың жаңа технологияларын енгізу және тиімді пайдалану;

Техникалық және кәсіптік білім беру және өндіріс бойынша білім беру бағдарламаларының интеграциясы

Міндетіміз;

«Болашақ ұрпақты жан – жақты дамыған және бәсекеге қабілетті етіп тәрбиелеу»

МИССИЯ: БӘСЕКЕГЕ  ҚАБІЛЕТТІ БІЛІМДІ, ЕРКІН  ДАМЫҒАН

ЖАН – ЖАҚТЫ ҰРПАҚ ТӘРБИЕЛЕУ